ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ

Uncategorized

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਪਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ੳੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਸੌ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਕੁੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ

ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ

ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਸੌ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਈ ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.