ਈ ਸਰਮ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Uncategorized

ਈ ਸਰਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਏ ਇਹ ਮੈਂ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਈ ਸਰਮ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਡ੍ਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਆਪ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ ਸਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜਵਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕਰਨ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ

ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ

ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.