ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ

Uncategorized

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾ ਫਟ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤਿੱਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਵੋਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.