ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿੱਧੇ ਏਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

Uncategorized

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸੂਤ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਵੀਹ ਸੌ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੱਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌੰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਨ ਆਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਠਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਉਣੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ

ਏਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸੂਤ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਵੀਹ ਸੌ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੱਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌੰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਨ ਆਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਠਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕੀ ਤੋਂ ਉਣੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.