300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ

Uncategorized

ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀਹ ਸਾਲਾ ਅਪਾਹਜ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੂ ਦੀ ਉਮਰ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਲਦੀ ਹੈ

ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਈ ਏ ਤਿੱਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ

ਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੀ ਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਡ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.