ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

Uncategorized

ਕੈਨੇਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਇਕੱਤੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਇੱਕੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਸਤ ਇਕੱਤੀ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬਾਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਲੇਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਉਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਛੇ ਇੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.