ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

Uncategorized

ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕੋਵਿੰਦ ਆਈਆਈਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਡ਼ ਹੋਏਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ੳੁੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਇਆ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਛੱਬੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਨਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਾਈਵ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੈ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਨਾਈਨਟੀਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਈਨਟੀਨ ਡੈਲਟਾ ਰੂਤੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਨਾਈਨਟੀਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.